خانه طراحان صحابیون
تولید کننده ماکت مشاغل ، اصناف ، ماکت های اقشار ، تم تولد ، طرح دلخواه ، ماکت های تبلیغاتی و……

این ماکت ها به وسیله یک پایه شیشه ای و یک میله فلزی نگه داشته می شوند

پایه ماکت استد صحابیون

گالری فیلم ماکت مشاغل و تم تولد