جناب ناخدا یکم آقای شهرام منصوری مقدم فرمانده محترم پایگاه پشتیبانی قرارگاه ستاد نداجا

لوح تقدیر نفیس

لوح تقدیر و لوح سپاس از جناب ناخدا یکم آقای شهرام منصوری مقدم فرمانده محترم پایگاه پشتیبانی قرارگاه ستاد نداجا توسط موسسه صحابیون تولید گردید. ... ادامه مطلب