ماکت دستاوردهای جهاد سازندگی در دفاع مقدس

برگزار کننده این همایش پژوهشگاه دفاع مقدس است ولی سپاه، ارتش، وزارت دفاع و فراجا و دانشگاه‌های کشوری و لشکری نیز به برگزاری این همایش کمک می‌کنند. البته قبل از همایش اصلی یکسری کار علمی در این حوزه انجام شده و حدود ۴۰۰ مقاله دریافت و هر کدام از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها بیش از ۳۰ پیش نشست برگزار کرده‌اند. ... ادامه مطلب