قهرمان کشتی جوانان تهران دستهٔ صد کیلو

نمایش یک نتیجه